Key Man Takaful Satu Kemestian Untuk Ahli Peniagaan

Key Man Takaful adalah perlindungan yang sangat spesifik dan kompleks. Nasihat pakar adalah sangat penting bagi memastikan syarikat serta aset-aset anda dilindungi dengan betul. Setiap polisi perlu di ambil mengikut keperluan kewangan syarikat anda dan bukan seperti yang dicadangkan oleh penasihat kewangan dengan sembrono.

 

Pada April 2010 Dewan Perniagaan British telah menjalankan satu prnyelidikan terhadap jurang perlindugan perniagaan bagi perlindungan Key Man Insurance, hasilnya telah mendapati satu keputusan yang mengejutkan. Sekurang-kurangnya 400 billion paund kerugian telah berlaku.

 

Di Malaysia, kesedaran terhadap kepentingan Keyman Takaful adalah sangat rendah. Perlindungan terhadap kemungkinan yang mungkin bakal berlaku adalah rendah. Sedangkan dengan adanya perlindungan tersebut, syarikat akan dapat mengurangkan jumlah kerugian sehingga melebihi 70%.

 

Keyman Takaful, merupakan pecahan kepada Polisi Perlindungan Pernaigaan, polisi ini direka khusus untuk membayar sejumlah kecairan yang telah dipersetujui jika pekerja(Keyman) tiba-tiba tidak dapat meneruskan tugas disebabkan oleh kematian, lumpuh atau penyakit kritikal.

 

Bayaran pampasan tersebut adalah akan disalurkan terus kepada syarikat dan bukan kepada individu, dan itulah yang membezakannya dengan polisi perlindungan hayat biasa. Pampasan tersebut boleh jadi seratus ribu ringgit atau lebih.

 

Bagi kebanyakan syarikat, Keyman Takaful merupakan komponen kritikal dalam perancangan sesuatu perniagaan bagi memastikan kejayaan mapan serta merupakan suatu idea yang hebat dalam memastikan operasi perniagaan yang berterusan.

 

Bergantung kepada jenis polisi apakah yang telah diambil, wang tersebut boleh digunakan bagi beberapa tujuan:-

 

  • Sebagai suntikan Modal – Membolehkan syarikat meneruskan kesinambungannya melalui jaminan kewangan yang ada walaupun kehilangan orang penting dalam syarikat (Keyman)
  • Mengekalkan nilai keuntungan – Orang yang dilindungi adalah yang bertanggungjawab dalam membawa keuntungan syarikat
  • Melindungi kos bagi pekarja sementara – Pembiayaan bagi pekerja sementara berkemungkinan menjadi tinggi terutamanya apabila terdesak atau kos untuk latihan
  • Recrut pekerja baru – Syarikat pasti akan mengeluarkan kos yang tinggi untuk melatih pekaerja baru terutamanaya yang melibatkan kerja-kerja profesional
  • Membayar balik hutang atau Overdraft – Kami menawarkan ketenangan minda, terutama sekali kepada pihak bank anda

Kesimpulannya: Mengapakah anda perlu menyusahkan serta menggunakan kewangan syarikat untun menaggung kos-kos tersebut. Mengapa tidak anda melantik pihak ketiga (Third party) untuk menjaga kepentingan anda.

Hubungi saya, Humaizi 0193726080 untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Key Man Takaful Protection.

 

Leave A Response

* Denotes Required Field